03-05-2020 Hervatten werkzaamheden na Corona 

De afgelopen week is er “goed” nieuws naar buiten gekomen. De praktijken voor fysiotherapie hebben groen licht gekregen om verantwoord de noodzakelijke reguliere zorg op te gaan schalen. Natuurlijk moet dit wel op een veilige en verantwoorde wijze gebeuren. Dit doe ik aan de hand van een door het RIVM en branchevereniging KNGF/ SKF goedgekeurd protocol. Veiligheid voor u en voor mij staat altijd voorop! Vanaf maandag ga ik de patiënten die in behandeling waren voor de coronacrisis telefonisch benaderen. Heeft u eerder vragen neem dan telefonisch contact met me op. Nieuwe cliënten kunnen zich ook telefonisch melden en in overleg wordt er een afspraak gemaakt.

Welke maatregelen heb genomen voor in de praktijk en voor u.

De Praktijk:

Vriendelijk verzoek om de aanwijzingen op te volgen:

o   In de wachtkamer staan geen stoelen meer. U kunt plaats nemen in de kamer als U de 1ste deur         links binnenloopt.

o   In deze kamer staan op de pantry desinfecterende materialen en is er de gelegenheid om uw               handen te wassen.

o   Er is geen lectuur, folders in de wachtkamer aanwezig.

o   Jassen worden meegenomen naar de behandelruimten.

o   Zelfstandig oefenen in de oefenzaal alleen op afspraak. Om te voorkomen dat maximale bezetting       wordt overschreden. Maximaal 2 patiënten tegelijkertijd.

o   Desinfecteer de materialen meteen nadat U ze gebruikt hebt met de aanwezige middelen.

o   Er mag geen gebruik gemaakt worden van het koffiezetapparaat.

o   Maak, waar mogelijk, geen gebruik van de toiletten.

o   In de praktijk is een nooduitgang aanwezig in behandelkamer 3. Deze zal gebruikt worden als             uitgang.

 

De Patiënt:

o   Patiënten die behandeld worden moeten een handdoek ter grootte van een badlaken meenemen.         Deze neemt u na de behandeling ook weer mee naar huis.

o   Kleed u thuis om, de kleedruimtes zijn gesloten

o   In de praktijk moet men  1.5 meter afstand houden ten opzichte van anderen.

o   Kom bij voorkeur alleen en kom niet te vroeg.

o   Daar waar mogelijk zal de duur van het patiëntencontact in de beginfase van het opstarten                 beperkt blijven tot noodzakelijke en meest effectieve  behandelingen. In een latere fase zal dit wel       weer aangepast kunnen worden.

o   Er bestaat nog steeds de mogelijkheid voor E-consults.

o   Bij tekenen die wijzen op mogelijke besmetting met het Corona virus ( zie informatie RIVM) moet         de u de afspraak annuleren en niet naar de praktijk komen !

 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat ik gebruik maak van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapje, handschoenen of veiligheidsbril. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie en / of behandeling. Op de ze manier ben ik er van overtuigd dat ik u op een veilige en verantwoorde manier weer kan gaan behandelen. Mogelijk dat er in de komende dagen nog verdere aanpassingen nodig zijn maar dan zal ik u hiervan op de hoogte stellen.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd en u weer snel in de praktijk te mogen verwelkomen.

 

18-04-2020 Revalidatie Corona Patiënten

Het is inmiddels algemeen bekend dat besmetting met het coronavirus een flinke aanslag kan zijn op het lichaam, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen als voor mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Om het normale leven weer op te pakken kan een revalidatietraject van grote meerwaarde zijn.

Binnen mijn praktijk Fysiotherapie De Mortel ben  ik als longtherapeut aangesloten bij COPD Netwerk Longnet Zuid Oost Brabant. Dit netwerk heeft direct contact met het Elkerliek Ziekenhuis met betrekking tot de eerstelijns revalidatie van ex-coronapatiënten.
Daarnaast heb ik via Chronisch ZorgNet een e-learning gevolgd om extra kennis op te doen over de revalidatie van deze ex-patiënten.  Meer informatie is te vinden op https://chronischzorgnet.nl/nl    De gespecialiseerde Long / Corona-therapeuten zijn herkenbaar aan de specifieke logo’s in hun portfolio.

Naast de e-learning zullen webinars gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen en inzichten.
Om tot de beste zorg voor de patiënt te komen wordt er naast de huisarts samengewerkt met diëtisten en ergotherapeuten in de buurt. Hierdoor ontvangt de patiënt de beste zorg, dicht bij huis.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor de revalidatie neem contact met mij op via telefoonnummer 0492-367701 of via het contact formulier op deze website.  

 

Oktober: Griepprik in De Mortel:
Dit jaar word voor het eerst de griepprik door de Huisartsenpraktijken uit Gemert georganiseerd in Gezondheidscentrum De Sprank.
Voor de patiënten van Groepspraktijk ’t Gasthuis vindt dit plaats op dinsdag 28 oktober van 11.30 uur tot 12.30 uur.
Voor de patiënten van Huisartsenpraktijk Palissade  vindt dit plaats op dinsdag 11 november van 13.30 uur tot 14.30 uur.
Diegene die in aanmerking komen voor een griepprik krijgen hiervoor nog een schriftelijke uitnodiging van de huisarts.
Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik kunt u kijken op www.rivm.nl/griepprik

November 2012
Op 19 november jl. is de aannemer gestart met de werkzaamheden voor de bouw van het MFA.De graafwerkzaamheden zijn ondertussen in volle gang.
Foto's van de werkzaamheden zijn te vinden op de pagina van basisschool Kleinerf http://www.kleinerf.nl/webs/nieuwbouwpagina.htm of via de website van de Mortel http://www.demortel.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=25

Oktober 2012
Op zondag 28 oktober onthulling bouwbord voor nieuw MFA. Na een lange voorbereiding start de aannemer op 19 november met de nieuwbouw van school, dorpshuis en gezondheidscentrum in De Mortel. Uniek plan met ook veel mogelijkheden voor de praktijk.
De praktijk komt straks op de hoek Sprenkstraat / Oude Molenweg en krijgt een eigen entree. Naast 3 behandelruimtes en een oefenzaal is er nog een extra ruimte die door andere (gezondheids-)disciplines gebruik kan gaan worden.
In kader van de leefbaarheid van een kleine kern als De Mortel is het de doelstelling dat (oudere) mensen hierdoor zorg korter bij huis hebben. Voor meer informatie over dit uniek plan neem contact op met Carlo Hazenberg, telefoonnummer 0492-367701

September 2012
Ter gelegenheid van van de start van de bouw van het MFA, waar de praktijk onderdeel van uit gaat maken, zou op 25 september het bouwbord onthuld worden. Waarna de bouw op 1 oktober zou gaan starten.
Omdat de omgevingsvergunning nog niet is verleend door de gemeente is besloten om de start van de bouw van het MFA voorlopig uit te stellen. Voorlopig staat deze nu gepland op 1 november.

Juni 2012
Sinds enkele jaren zijn we in De Mortel bezig met de realisatie van een "uniek" MFA.
Hierin komen namelijk de school, het dorpshuis de Wilg en ook een gezondheidscentrum.
Het is de bedoeling dat de praktijk in het najaar van 2013 zal verhuizen naar een ruimte in het MFA. Deze locatie van het "gezondheidscentrum" komt op de hoek van de oude molenweg en de sprenkstraat. De ingang aan de voorzijde van het MFA.
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de indeling van de ruimtes van het gezondheidscentrum. Ook zijn we in gesprek met de meerdere gebruikers voor een optimale samenwerking.
Naast de praktijk voor fysiotherapie is het de bedoeling dat er verschillende (gezondheids)disciplines gaan deelnemen. Gesprekken hierover met meerdere disciplines hebben al plaatsgevonden.
Voor informatie neem contact op met Carlo Hazenberg 0492-367701
<pOnderstaand artikel stond in het Gemerts nieuwsblad van 01 juni 2012
De nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in De Mortel kan naar verwachting in het najaar van 2013 in gebruik worden genomen. Als de gemeenteraad op 14 juni akkoord gaat met een investering van 5,5 miljoen euro in het project en als er geen grote procedurele vertragingen optreden, dan kan komende herfst de schop de grond in. Lees meer
(door Marcel Bosmans)
Als het complex klaar is, kan er gestart worden met de ontwikkeling van maximaal achttien seniorenwoningen. Waarschijnlijk wordt daarbij voor een mix van koop en huur en appartementen en grondgebonden (patio)woningen gekozen. Door de aanleg van een plein aan de Lochterweg, ontstaat er ruimte voor woningbouw op de Dorpsweide. Het huidige dorpshuis De Wilg, wordt te koop gezet.
Compacter: Het nieuwe voorzieningenhart gaat onderdak bieden aan een basisschool, een buitenschoolse opvang, een gymzaal, een kleine zaal en een grote podiumzaal. In het definitieve ontwerp is het totale vloeroppervlak teruggebracht naar 2967 vierkante meter. In de oorspronkelijke opzet was dat nog 3400 vierkante meter. Door ruimten nog multifunctioneler te maken, heeft De Mortelse gemeenschap minder meters nodig dan aanvankelijk gedacht. De aanpassing levert een besparing van een miljoen euro op, waardoor het definitieve plan binnen de exploitatieopzet past.
Plein: Het complex verrijst parallel aan een deel van de Sprenkstraat, op de voormalige locatie van het Wit-Gele Kruisgebouw. De smalle zijden van de mfa grenzen aan de Oude Molenweg en de huidige dorpsweide. De hoofdingang komt aan een nieuw plein te liggen dat op de plek van de huidige basisschool Kleinerf is gesitueerd. Het plein is met de open kant naar de Lochterweg gericht. Zodra de accommodatie klaar is, wordt de oude school gesloopt. Ook de gymzaal en het voormalige pand van de Rabobank worden afgebroken. De pinautomaat verhuist van de bank naar de nieuwbouw en wordt aan de zijde van de Oude Molenweg in de gevel geplaatst.
Inrichting: Wie straks via de hoofdingang van de mfa naar binnen gaat betreedt een centrale ruimte. Daarin komen een leeshoek, een podiumtrap en een voorzieningenblok waarin onder andere de conciërge en de toiletten zijn ondergebracht. Direct links van de entree delen de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang een vertrek. In het linkerdeel van de mfa huizen ook de groepen 1/2, 3 en 4. De bovenbouw krijgt les op de eerste verdieping. Daar zijn ook een handvaardigheidlokaal een leerplein met informatiepunt, de docentenkamer en het kantoor van de directeur gesitueerd. De zeven groepslokalen kunnen buiten schooltijd, of als ze voor langere tijd vrijkomen, voor andere doeleinden gebruikt worden.
Podiumzaal: Direct achter de centrale ruimte op de begane grond bevinden zich de kleedlokalen en rechts daarnaast een gymzaal. De sportruimte meet 330 vierkante meter. In de hoek zijn een compact gezondheidscentrum, de jeugdsoos en een oefenruimte gesitueerd. Rechts naast de ingang van de mfa komt een kleine zaal die in twee afzonderlijke delen opgesplitst kan worden. Deze grenst aan de keuken. In de hoek is de grote zaal ingetekend. Deze beschikt niet over een tribune, maar wel over een vast podium en biedt plek aan maximaal 350 mensen. “De ruimte moest groot genoeg zijn voor de kletsavonden”, zegt Henk Schakenraad, die namens de plaatselijke werkgroep Leefbaarheid (die onder Stuurgroep De Mortel ressorteert) bij het project betrokken is. “En dat is net gelukt. Ook de fanfare krijgt nu weer de beschikking over een vaste concertlocatie.”
22gnmarcel07
22gnmarcel08

De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het?
De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-index is ontwikkeld en gevalideerd door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ).

De CQ-Index Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst wordt gebruikt om binnen de praktijk en van uw fysiotherapeut in kaart te brengen op welke punten uw patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Patiënten wordt gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van informatie, bejegening, participatie en therapietrouw, en ervaren behandelkwaliteit. Ook wordt gevraagd naar een algemene oordeel over de fysiotherapeut, en naar een aantal achtergrondkenmerken van de patiënt. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

Patiënten komen in aanmerking voor deelname aan het patiëntervaringenonderzoek indien ze aan alle onderstaande criteria voldoen:

 • Emailadres beschikbaar en akkoord voor gebruik emailadres voor kwaliteitsonderzoek;
 • Indien chronische patiënten: minimaal 20 behandelingen gehad;
 • Indien niet-chronische patiënten: behandeling afgesloten en minimaal 2 behandelingen gehad

U wordt vooraf gevraagd of U mee wilt werken aan de CQ-index. In verband met de privacy van gegevens worden de data gepseudonimiseerd

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Carlo Hazenberg

Het kabinet moet bezuinigen om het overheidstekort te verminderen. Er wordt ook gesneden in de gezondheidszorg. De gevolgen voor de patiënt zijn dat hij meer behandelingen voor fysiotherapie zelf moet betalen. In 2011 moesten verzekerden van 18 jaar en ouder de eerste 12 behandelingen zelf betalen. In 2012 gaat het om de eerste 20 behandelingen. Het gaat om behandelingen die op de zogenaamde chronische lijst staan. Op deze lijst staan alle aandoeningen die voor vergoeding van fysiotherpaie in aanmerking komen.
Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden!

Vergoeding voor sommige chronische aandoeningen stopt
Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed. Deze lijst wordt ingekort. Vanaf 2012 vervalt de vergoeding voor een aantal behandelingen. 
Op deze lijst treft u een overzicht van de aandoeningen die van de lijst af gaan.
Er wordt geschrapt in de lijst van aandoeningen die voor vergoeding van de fysiotherapie in aanmerking komen. De volgende chronische aandoeningen worden vanaf 2012 niet meer vergoed:

 • wervelfractuur als gevolg van osteoporose;
 • reumatoïde artritis of chronische reuma;
 • chronische artriden;
 • spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew);
 • reactieve artritis;
 • juveniele (idiopatische) chronische artritis.
 • myocard-infarct;
 • status na coronary artery bypass-operatie (CABG);
 • status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA);
 • status na hartklepoperatie;
 • status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen.

(bron: Rijksoverheid)

Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt. De behandelingen van deze aandoening worden helemaal niet vergoed uit de basisverzekering.

Bekijk uw polis zorgvuldig: aanvullende verzekering fysiotherapie!
Vanuit het basispakket is de vergoeding voor fysiotherapie gering. Als je fysiotherapie moet volgen, is het in de meeste gevallen goedkoper om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten die de kosten voor fysiotherapie gedeeltelijk of volledig dekt. Op de website van Independer is een overzicht te vinden van de zorgverzekeringsmaatschappijen die een aanvullende verzekering aanbieden voor fysiotherapie
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

Eigen risico
Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.

In de periode van 20 februari 2012 tot en met 24 februari 2012 is de praktijk gesloten.

Ik wens iedereen prettige carnavalsdagen.

Carlo Hazenberg
Fysiotherapeut 

Om het aantal fysiotherapiebehandelingen dat u vergoed krijgt via uw (aanvullende) verzekering te bekijken kunt u de site van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) raadplegen. Klik hier voor op onderstaande link:
www.defysiotherapeut.com/bent-u-goed-verzekerd/kijk-en-vergelijk.html

Patiëntenportaal

Cliëntenbeoordeling