De werkzaamheden op het tennisterrein zijn in volle gang en lopen volgens planning. We gaan er dan ook nog steeds vanuit dat er vanaf 01 oktober 2007 getennist kan gaan worden in De Mortel.

Op maandag 10 september 2007 is de eerste algemene ledenvergadering van de tennisvereniging De Mortel.

Locatie: Cafe 't Anker in De Mortel.
Aanvang: 20.30 uur.

Hierbij nodigen wij iedereen uit. Aan de orde komen o.a. Kosten, contributie, informatie m.b.t. tennislessen, afhangsysteem, commissies en bestuur.

Met vriendelijke groet,
Tennisvereniging De Mortel

Patiëntenportaal

Cliëntenbeoordeling