In deze folder vindt u informatie over het project “KWALiteits Indicatoren Eerstelijns Fysiotherapie” (KWALIEFY) en wat er van u verwacht wordt, indien u als patiënt meedoet.

Wat houdt het project in?
Het doel van het project is om de kwaliteit van de eerstelijns fysiotherapie in Nederland in beeld te brengen. Dit proberen we te doen door het meten van kwaliteitsindicatoren.
Kwaliteitsindicatoren zijn kenmerken die informatie geven over de kwaliteit van de fysiotherapie in die praktijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de bereikbaarheid van een praktijk, of de fysiotherapeut een gezamenlijk behandelplan met u opstelt en of de privacy van patiëntgegevens goed geregeld is.
De informatie komt (geanonimiseerd) beschikbaar voor verschillende fysiotherapiepraktijken en zo kan de kwaliteit van de fysiotherapie tussen de praktijken worden vergeleken. Deze informatie kunt u als patiënt bijvoorbeeld gebruiken om een keuze te maken tussen verschillende praktijken.
Een onderdeel van de kenmerken van een fysiotherapiepraktijk zijn de ervaringen van patiënten. Een praktijk kan alles goed geregeld hebben, maar voor de patiënt zijn er misschien toch verbeteringen mogelijk. De mate waarin patiënten tevreden zijn met de geleverde zorg is informatie die gebruikt kan worden om iets te zeggen over de kwaliteit van een fysiotherapiepraktijk.

Door wie wordt het project uitgevoerd?
Dit project wordt uitgevoerd door het KNGF (de koepelorganisatie van fysiotherapeuten) in samenwerking met de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud en het ITS te Nijmegen. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Zichtbare Zorg (ZiZo).

Wat wordt van u verwacht?
Wanneer u besluit deel te nemen kunt u uw fysiotherapeut vragen om een persoonlijke inlogcode. Op de website www.kwaliefy.nl kunt u deze codes gebruiken om toegang te krijgen tot de vragenlijst. De vragenlijst begint met een duidelijke invulinstructie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Uw fysiotherapeut komt dus niet te weten wat u heeft ingevuld.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de vragenlijst of over het project kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut of kunt u bellen naar de helpdesk: 033-467 2929 (keuze 2).

Patiëntenportaal

Cliëntenbeoordeling