Bent u goed verzekerd voor fysiotherapie in 2011?

Er zijn veel vragen over fysiotherapie en vergoedingen in 2011.

Basisverzekering
Bent u 18 jaar of ouder, dan komen de eerste twaalf fysiotherapie-behandelingen bij een chronische aandoening voor eigen rekening. (Dat waren eerder negen behandelingen.) Vanaf de dertiende behandeling worden de kosten vergoed. Het is mogelijk dat de zorgverzekeraars hun aanvullende verzekeringen gaan aanpassen. Kijk daarom naar het aanbod van uw zorgverzekeraar als u zich aanvullend wilt verzekeren voor fysiotherapie. Ook kunt u kijken naar andere zorgverzekeraars met een aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering
Deze polissen geven de entree tot de fysiotherapeut. Voor veel mensen bepaalt de mate van vergoeding in de polisvoorwaarden of wel of niet gebruik wordt gemaakt van de fysiotherapeut. Het gaat hierbij om de aanvullende verzekering.

Consumenten kunnen overigens wel op veel plekken terecht om informatie te krijgen. De website van de KNGF www.defysiotherapeut.com geeft inzicht in de verschillende polisvoorwaarden. Er zijn ook particuliere sites zoals www.independer.nl of www.kiesbeter.nl.

Ook worden er dit jaar door middel van radiospotjes aandacht gevraagd voor het belang om goed naar de polissen te kijken. 'Bent u goed verzekerd voor fysiotherapie?' is de vraag, die voortdurend zal moeten klinken.

In de vakantieperiode wordt de praktijk waargenomen door Marielle Koppen uit Eindhoven. Zij zal op dinsdag / woensdag en vrijdag aanwezig zijn in week 29 en week 30. De praktijk zal in week 31 gesloten zijn.

Ik wens iedereen een prettige vakantie

Carlo Hazenberg
Fysiotherapie de Mortel

In deze folder vindt u informatie over het project “KWALiteits Indicatoren Eerstelijns Fysiotherapie” (KWALIEFY) en wat er van u verwacht wordt, indien u als patiënt meedoet.

Wat houdt het project in?
Het doel van het project is om de kwaliteit van de eerstelijns fysiotherapie in Nederland in beeld te brengen. Dit proberen we te doen door het meten van kwaliteitsindicatoren.
Kwaliteitsindicatoren zijn kenmerken die informatie geven over de kwaliteit van de fysiotherapie in die praktijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de bereikbaarheid van een praktijk, of de fysiotherapeut een gezamenlijk behandelplan met u opstelt en of de privacy van patiëntgegevens goed geregeld is.
De informatie komt (geanonimiseerd) beschikbaar voor verschillende fysiotherapiepraktijken en zo kan de kwaliteit van de fysiotherapie tussen de praktijken worden vergeleken. Deze informatie kunt u als patiënt bijvoorbeeld gebruiken om een keuze te maken tussen verschillende praktijken.
Een onderdeel van de kenmerken van een fysiotherapiepraktijk zijn de ervaringen van patiënten. Een praktijk kan alles goed geregeld hebben, maar voor de patiënt zijn er misschien toch verbeteringen mogelijk. De mate waarin patiënten tevreden zijn met de geleverde zorg is informatie die gebruikt kan worden om iets te zeggen over de kwaliteit van een fysiotherapiepraktijk.

Door wie wordt het project uitgevoerd?
Dit project wordt uitgevoerd door het KNGF (de koepelorganisatie van fysiotherapeuten) in samenwerking met de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud en het ITS te Nijmegen. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Zichtbare Zorg (ZiZo).

Wat wordt van u verwacht?
Wanneer u besluit deel te nemen kunt u uw fysiotherapeut vragen om een persoonlijke inlogcode. Op de website www.kwaliefy.nl kunt u deze codes gebruiken om toegang te krijgen tot de vragenlijst. De vragenlijst begint met een duidelijke invulinstructie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Uw fysiotherapeut komt dus niet te weten wat u heeft ingevuld.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de vragenlijst of over het project kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut of kunt u bellen naar de helpdesk: 033-467 2929 (keuze 2).

In de week van 26 oktober 2009 tot en met 30 oktober 2009 is de praktijk gesloten in verband met werkzaamheden in de praktijk. Het is de bedoeling dat in deze periode de praktijk een nieuwe kleur krijgt.

Excuses voor het ongemak.

Vanaf 1 juni 2009 zijn alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht te werken met het burgerservicenummer (BSN) conform de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) die sinds 1 juni 2008 van kracht is.

Deze week hebben alle zorgaanbieders van Minister Klink hierover een brief (PDF, 75,3 kB) ontvangen. Vanaf 1 juni 2009 zijn zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht het BSN op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over patiënten en cliënten. De Wbsn-z is tevens een voorwaarde voor het invoeren van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).

Gebruik BSN in de zorg
Het BSN maakt de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars eenvoudiger en betrouwbaarder. Door het gebruik van het BSN kan persoonsverwisseling en identiteitsfraude worden voorkomen. Daarom moet het BSN worden overgenomen uit een betrouwbare bron.

Meer informatie
Meer informatie over de invoering en het gebruik van het BSN in de zorg, staat op deze website.
Bij Postbus 51 kunnen zorgaanbieders voorlichtingsmateriaal bestellen om medewerkers en patiënten te informeren.

Patiëntenportaal

Cliëntenbeoordeling