Per 1 januari 2022:

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de prijzen gestegen met 3,8 procent, het verwachte inflatiecijfer van 2022

(bron: CPB en NZA )

Zitting € 35,50
Toeslag uitbehandeling € 17,00
Inrichtingstoeslag € 10,00
Screening € 18,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
(Op medische indicatie)

€ 64,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen € 71,00
Telefonische zitting € 16,00
Niet nagekomen afspraak € 26,75
Korte rapporten € 35,50
Uitgebreide rapporten € 71,00
Toeslag buiten reguliere werktijd € 16,25
Verzekeringsrapporten € 88,25

 

Patiëntenportaal

Cliëntenbeoordeling