De praktijk start op 1 januari 1999 in de St.Antoniusstraat in De Mortel. De praktijk bestaat op dat moment uit 2 behandelkamers, een oefengang en een wachtkamer. In 2002 wordt de praktijk uitgebreid met een oefenzaal van circa 20m2. In het totaal heeft de praktijk momenteel een oppervlak van circa 80m2. In de oefenzaal hebben de Patiënten de mogelijkheid om zelfstandig te oefenen.

Op 3 februari 2014 verhuisd de praktijk naar Gezondheidscentrum De Sprank aan de Oude Molenweg 14. De totale ruimte is dan circa 150 m2. De praktijk heeft de beschikking over 3 behandelruimtes, een grote oefenzaal, 2 kleedkamers / douches, MIVA toilet en een extra ruimte voor de overige diensten van het gezondheidscentrum.

Verdere informatie:

U heeft een afspraak gemaakt bij Fysiotherapie De Mortel voor fysiotherapie. De plaatsing is afhankelijk van de aard van de klachten. Plaatsing kan vaak niet meteen. We streven er naar dat u maar kort hoeft te wachten. Bij acute problemen bij uw medepatiënten vragen we u soms van tijd of datum te veranderen. We rekenen dan op uw begrip en medewerking.


De praktijk heeft de volgende behandelvormen te beschikking:

 • Fysiotherapie
 • Alle Tapevormen (Medical Taping, Mc Connell)
 • COPD
 • Claudicatio Intermittens
 • Myofasciale pijn
 • Mc Kenzie methode

Fitnessapparatuur welke aanwezig zijn op de praktijk:

 • Crosstrainer
 • Hometrainer
 • Loopband
 • Roeiapparaat
 • Pulley's (gewichten)

Openingstijden:
Maandag tot en met woensdag  van 07.00 uur – 18.00 uur.
Donderdag / vrijdag van 08.30 uur  - 18.00 uur.
Op dinsdag-en donderdagochtend ben ik werkzaam in Zorgcentrum Ruijschenberg.
Ik ben dan gewoon telefonisch bereikbaar  via 0492-367701

Uw Afspraak:
U neemt plaats in de wachtkamer. De therapeut haalt u op. Ik probeer scherp op schema te werken, zodat wachten bijna niet voor komt. Indien u al wilt gaan oefenen kunt u op de bel drukken van de intercom. Als u een piep hoort is de deur open en kunt U verder lopen. Voor overige vragen kunt u ook op deze bel drukken.

Voor uw afspraken bij uw therapeut brengt u het volgende mee (*):

 • Verzekeringspas en eventuele verwijzing (eerste keer)
 • Lijst met medische gegevens
 • Een handdoek
 • Het afsprakenkaartje
 • Eventueel sportschoenen of schone buitenschoenen
 • ID-kaart ter controle van uw identiteit

 *) De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt

Behandelingen aan huis:
Ook voor een behandeling aan huis is de directe toegankelijkheid van toepassing. In gezamenlijk overleg wordt bepaald of en wanneer u weer naar onze praktijk kunt komen.

Parkeren:
Indien u met de auto of een ander vervoermiddel naar de praktijk komt, kan deze voor of in de omgeving van het pand gratis geparkeerd worden.

Bereikbaarheid:
Tijdens onze openingstijden ben ik telefonisch te bereiken. In sommige gevallen (tijdens een behandeling) of ‘s avonds krijgt u het antwoordapparaat. Als u een bericht achterlaat bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Verhindering:
Wilt u als u later komt of verhinderd bent dit ons tijdig melden? Bij afmelding minder dan 24 uur voor de behandeltijd, worden de kosten bij u in rekening gebracht.

Kosten:
De kosten van behandeling zijn afhankelijk van de soort behandeling. De prijslijst voor de verschillende vormen van behandeling vind u in de map in de wachtruimte.

Vergoedingen:
Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. We kunnen meestal rechtstreeks bij hen declareren waardoor u dan geen rekening krijgt. Niet alle (onderdelen van) behandelingen worden vergoed. In uw polis staan de voorwaarden.

Cliëntdossier:
Volgens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) zijn wij verplicht u inzage te geven in uw dossier. We brengen wijzigingen aan als u daarom vraagt. U kunt een kopie krijgen en als u dat wenst wordt het dossier vernietigd. Voor overige informatie kunt u terecht in de map in de wachtruimte.

Privacy en klachten:
Wij houden ons aan de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. Uw therapeut kan u daarover inlichten en daarnaast kunt u het privacyreglement opvragen. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u dat tegen uw therapeut zeggen. Voor overige informatie kunt u terecht in de map in de wachtruimte.

Gezondheidscentrum:
Naast de fysiotherapie zijn er meerdere disciplines in het gezondheidscentrum. Te weten:

 • Weeguur De Mortel (dinsdag 11.00 uur -  11.30 uur)
 • Prikdienst Elkerliek ( donderdag 10.00uur – 10.15 uur)
 • BENU Apotheek (donderdag 16.30 uur – 17.30 uur)
 • Co-Counsel Maartje Raeskin. (op afspraak 06-10633487)
 • Zorgboog in Balans (elke 3e donderdag van de maand voor ergotherapie, diëtetiek, logopedie, etc.
 • Verloskundige praktijk Natal (Dinsdag van 11.00 uur - 12.00 uur op de even weken, op afspraak)

Ook als gezondheidscentrum besteden we veel aandacht aan het welzijn van onze patiënten. We zijn dan ook continu op zoek om ons werk nog beter te doen. Dus mocht u op- of aanmerkingen hebben van wat voor aard dan ook, dan staan wij graag open voor uw feedback.

Zorgkwaliteiten:
De therapeut staan vermeld in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Daarbij volg ik regelmatig her- en bijscholing. Om zo goed mogelijk te functioneren werken we samen en wisselen we informatie uit met verschillende beroepsbeoefenaren en medische diensten. Daarnaast is onze praktijk volledig geautomatiseerd, waardoor de organisatie zo goed mogelijk kan verlopen.

Waarnemingen bij afwezigheid
Bij ziekte of afwezigheid van uw therapeut, wordt in overleg met u naar een alternatief gezocht. Een waarnemend fysiotherapeut kan uw behandeling(en) overnemen.

 

Met vriendelijke groet
Carlo Hazenberg,
fysiotherapeut