1) De patient is zelf verantwoordelijk om vooraf te bekijken op welke manier hij / zij aanvullend verzekerd is. Indien de behandeling niet declareerbaar is bij uw zorgverzekeraar wordt de behandeling bij de patient in rekening gebracht.

2) Indien er tijdens een behandelperiode veranderingen / aanpassingen plaatsvinden in uw aanvullende verzekering diend u dit meteen door te geven aan uw fysiotherapeut. Indien behandelingen hierdoor niet declareerbaar zijn bij uw zorgverzekeraar worden deze bij de patient in rekening gebracht.

3) Indien u een rekening ontvangt wordt u verzocht om het gehele bedrag binnen 14 dagen te betalen o.v.v. het declaratienummer en om uw zorgverzekering aan u zelf te laten betalen. De declarartie kan gebruikt worden als eventuele specificatie voor uw zorgverzekering.

4) Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur van tevoren worden afgezegt. Bij het niet tijdig afzeggen houdt de fysiotherapeut zich het recht voor om 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening bij de patient te brengen. Mits er in die periode geen andere patient wordt behandeld.

5) Indien de declaratie niet tijdig wordt betaald wordt bij het sturen van een herinnering €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien na 5 dagen nog geen betaling heeft plaatsgevonden zal de declaratie ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassoburo. Alle daaraan verbonden hoge (buiten)gerechtelijke kosten komen in dat geval voor rekening van de patiënt.

6) Tijdens de behandelperiode heeft de patient de mogelijkheid om gebruik te maken van de oefenzaal. Na de behandelperiode kan u in overleg zelfstandig verder oefenen.

7) In verband met de hygiene wordt u geadviseerd een handdoek mee te brengen

8) Indien u een (controle-)afspraak heeft met uw verwijzer / specialist informeer uw therapeut hier tijdig over. Hij zal een verslag / rapport aan uw meegeven.