Per 1 januari 2023:

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de prijzen gestegen met 9,25%, het verwachte inflatiecijfer van 2023

(bron: CPB en NZA )

Zitting € 38,75
Toeslag uitbehandeling € 18,50
Inrichtingstoeslag € 11,00
Screening € 19,50
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 57,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 57,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
(Op medische indicatie)

€ 70,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen € 77,50
Telefonische zitting € 17,50
Niet nagekomen afspraak € 29,10
Korte rapporten € 38,75
Uitgebreide rapporten € 77,50
Toeslag buiten reguliere werktijd € 17,75
Verzekeringsrapporten € 96,50