Per 1 januari 2024:

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de prijzen gestegen met 5,91%, het verwachte inflatiecijfer van 2024

(bron: CPB en NZA )

Zitting € 41,00
Toeslag uitbehandeling € 19,50
Inrichtingstoeslag € 11,75
Screening € 20,50
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 61,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 61,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
(Op medische indicatie)

€ 74,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen € 82,00
Telefonische zitting € 18,50
Niet nagekomen afspraak € 30,75
Korte rapporten € 43,50
Uitgebreide rapporten € 82,00
Toeslag buiten reguliere werktijd € 19,00
Verzekeringsrapporten €102,00